Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K41. B01

Sáng ngày 11/3, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K41. B01. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; Trưởng, phó các khoa, phòng cùng toàn thể học viên của lớp.

Chính quyền thành phố Hải Phòng với quản lý, điều hành thực hiện chuyển đổi số

rên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Chuyển đổi số mở ra cơ hội cho tất cả các quốc gia, đặc biệt các nước đang phát triển có thể tận dụng cơ hội để chuyển đổi số nhanh hơn. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, chuyển đổi số chính thức trở thành một chương trình trọng điểm mang tầm quốc gia.