Duyệt kế hoạch công tác năm 2023 khoa Xây dựng Đảng

Thời gian 06/02/2023 09:36
Chiều ngày 02/02, tại phòng Hội thảo, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức chương trình Duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa Xây dựng Đảng. Tới dự có các đồng chí: TS. Nguyễn Kim Pha - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; TS. Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; Trưởng các khoa, phòng cùng toàn thể giảng viên khoa Xây dựng Đảng.

Duyệt kế hoạch công tác năm 2023 khoa Nhà nước và pháp luật

Thời gian 03/02/2023 09:00
hiều ngày 02/2, tại phòng Hội thảo, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức chương trình Duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa Nhà nước và pháp luật. Tới dự có các đồng chí: TS Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường; TS Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường; Trưởng các khoa, phòng cùng toàn thể giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật.

Duyệt kế hoạch công tác năm 2023 khoa Lý luận cơ sở

Thời gian 02/02/2023 10:54
Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TCT ngày 29/12 /2022 về công tác năm 2023 của Trường Chính trị Tô Hiệu, chiều ngày 31/01, tại phòng Hội thảo Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức chương trình Duyệt kế hoạch công tác năm 2023 khoa Lý luận cơ sở.

Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Thời gian 08/07/2022 10:04
Chiều ngày 27/6, tại văn phòng khoa, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Dự họp có 08/08 giảng viên của Khoa. Đồng chí Dương Thị Kim Toan, Phó Trưởng khoa phụ trách chủ trì và điều hành buổi sơ kết. 

Khoa Nhà nước và pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thời gian 22/06/2022 15:56
Sáng ngày 20/6, tại văn phòng khoa, khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có 11/11 đồng chí giảng viên trong khoa. Đồng chí Trần Thị Thanh Minh, Trưởng khoa, chủ trì cuộc họp.

Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức thông qua bài cho giảng viên

Thời gian 13/05/2022 16:59
Chiều ngày 12/5, Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức thông qua bài cho 02 giảng viên: Ths Bùi Hải Thắng (bài Quản lý Hành chính tư pháp ở cơ sở, phần học “Quản lý hành chính nhà nước” và bài  Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở, phần học “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý”); Ths Đinh Đắc Trang (bài Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo quản lý ở cơ sở, phần học “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý”). ).

Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức thông qua bài cho giảng viên

Thời gian 27/04/2022 08:31
Sáng ngày 25/04, Khoa Nhà nước và pháp luật đã tổ chức thông qua bài cho 02 giảng viên: đồng chí Nguyễn Thị Hạnh (bài Hoạt động lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, phần học Kỹ năng lãnh đạo, quản lý) và đồng chí Nguyễn Thị Huyền (bài Quản lý hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế ở cơ sở, phần học Quản lý hành chính nhà nước). Tham dự có các đồng chí Trưởng khoa, Phó trưởng khoa và toàn thể giảng viên trong khoa.

Khoa Xây dựng Đảng tổ chức thông qua bài giảng cho giảng viên

Thời gian 04/04/2022 10:16
Chiều ngày 01/4, tại phòng học số 12, khoa Xây dựng Đảng tổ chức thông qua bài “Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay” (16 tiết) thuộc phần học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình Trung cấp lý luận chính trị năm 2021 cho giảng viên Lại Thị Hướng.

Khoa Lý luận cơ sở tổ chức thông qua bài giảng Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị ban hành năm 2021

Thời gian 11/10/2021 07:40
Chiều ngày 08/10/2021, tại phòng học số 12 nhà B1, khoa Lý luận cơ sở tổ chức thông qua bài giảng mới cho giảng viên Nguyễn Tiến Dũng (Bài 10: Quan điểm Triết học Mác Lênin về con người), thuộc phần học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, chương trình Trung cấp lý luận chính trị, ban hành năm 2021). Tham dự có các đồng chí Trưởng, phó trưởng khoa và toàn thể giảng viên trong khoa.

Khoa Lý luận cơ sở tổ chức thông qua bài trong chương trình Trung cấp Lý luận chính trị năm 2021

Thời gian 18/08/2021 08:48
Sáng ngày 13/8/2021, tại phòng học số 12, khoa Lý luận cơ sở tổ chức thông qua bài cho giảng viên Phạm Nguyệt Ánh (bài Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật, thuộc phần học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, chương trình Trung cấp lý luận chính trị năm 2021). Tham dự có toàn thể lãnh đạo, giảng viên khoa Lý luận cơ sở.