Khoa Lý luận cơ sở tổ chức đánh giá bài giảng của học viên thực tập tại Khoa

Thời gian 05/09/2023 08:58
Sáng ngày 29/8, tại Phòng học số 1, Khoa Lý luận cơ sở đã tổ chức đánh giá bài giảng của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Anh - chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, hiện là học viên Lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa 2 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí: Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Hiệu trưởng Trường, giảng viên hướng dẫn cùng toàn thể đội ngũ giảng viên của khoa. Đồng chí Dương Thị Kim Toan - Trưởng khoa chủ trì buổi đánh giá.

Khoa Lý luận cơ sở tổ chức giới thiệu cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian 19/06/2023 08:46
Thực hiện chương trình sinh hoạt chuyên môn “Mỗi tháng một cuốn sách”, chiều ngày 13/6, tại Phòng Hội thảo, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Dương Thị Kim Toan, Trưởng khoa Lý luận cơ sở đã nêu những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của cuốn sách.

Khoa Xây dựng Đảng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thời gian 08/06/2023 08:20
Chiều ngày 06/6, khoa Xây dựng Đảng, trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị, có 9/9 đồng chí cán bộ, giảng viên của khoa.

Khoa Xây dựng Đảng tổ chức thao giảng cấp khoa năm 2023

Thời gian 18/04/2023 16:14
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TCT ngày 16/02/2023 của Trường Chính trị Tô Hiệu về Tổ chức dự giờ và thao giảng năm 2023, Khoa Xây dựng Đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ và tiến hành thao giảng cấp Khoa theo lịch đã đăng ký từ tháng 3/2023.

Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật thực hiện thao giảng cấp khoa tháng 3/2023

Thời gian 29/03/2023 09:22
Thực hiện Kế hoạch dự giờ, thao giảng của Trường, Khoa Nhà nước và Pháp luật đã xây dựng kế hoạch và tổ chức dự giờ, thao giảng cấp khoa năm 2023. Trong tháng 3, có 04 đồng chí giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật đăng ký và thực hiện các tiết dự giờ, thao giảng. Cụ thể:

Khoa Lý luận cơ sở tổ chức thao giảng cấp khoa năm 2023

Thời gian 29/03/2023 09:20
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TCT của Trường Chính trị Tô Hiệu về tổ chức dự giờ và thao giảng năm 2023, Khoa Lý luận cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch thao giảng dự giờ và tiến hành thao giảng cấp khoa theo lịch đã đăng ký.

Duyệt kế hoạch công tác năm 2023 khoa Xây dựng Đảng

Thời gian 06/02/2023 09:36
Chiều ngày 02/02, tại phòng Hội thảo, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức chương trình Duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa Xây dựng Đảng. Tới dự có các đồng chí: TS. Nguyễn Kim Pha - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; TS. Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; Trưởng các khoa, phòng cùng toàn thể giảng viên khoa Xây dựng Đảng.

Duyệt kế hoạch công tác năm 2023 khoa Nhà nước và pháp luật

Thời gian 03/02/2023 09:00
hiều ngày 02/2, tại phòng Hội thảo, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức chương trình Duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa Nhà nước và pháp luật. Tới dự có các đồng chí: TS Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường; TS Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường; Trưởng các khoa, phòng cùng toàn thể giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật.

Duyệt kế hoạch công tác năm 2023 khoa Lý luận cơ sở

Thời gian 02/02/2023 10:54
Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TCT ngày 29/12 /2022 về công tác năm 2023 của Trường Chính trị Tô Hiệu, chiều ngày 31/01, tại phòng Hội thảo Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức chương trình Duyệt kế hoạch công tác năm 2023 khoa Lý luận cơ sở.

Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Thời gian 08/07/2022 10:04
Chiều ngày 27/6, tại văn phòng khoa, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Dự họp có 08/08 giảng viên của Khoa. Đồng chí Dương Thị Kim Toan, Phó Trưởng khoa phụ trách chủ trì và điều hành buổi sơ kết.