Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023

Thời gian 15/02/2023 15:27
Trường Chính trị Tô Hiệu trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi chính luận của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023.

Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022

Thời gian 24/08/2022 02:11
Sáng 23/8, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Tìm hiểu về phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian 25/03/2022 14:16
Phong trào thanh niên là hoạt động cuốn hút đông đảo thanh niên tự nguyện, tự giác tham gia trong một khoảng thời gian nhất định; hướng vào thực hiện mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng do Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh làm hạt nhân lãnh đạo và tổ chức;

Hội nghị phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022

Thời gian 20/03/2022 08:26
Sáng ngày 18/3, Trường Chính trị Tô Hiệu chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022

Thời gian 18/03/2022 17:27
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022