Tri ân Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Thời gian 26/07/2023 16:59
Tháng Bảy về là khoảng thời gian lắng đọng nhất để mỗi người Việt Nam kính cẩn, nghiêng mình trước linh hồn những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh, quên mình vì Tổ quốc; để tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Niềm tin vào giai đoạn phát triển mới của Trường Chính trị Tô Hiệu

Thời gian 04/05/2022 14:21
Tự hào là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ cho thành phố Hải Phòng, Trường Chính trị Tô Hiệu trong suốt lịch sử hình thành và phát triển đã luôn nỗ lực, quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển thành phố. Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Trường (3/5/1950 - 3/5/2022) cũng là dịp Trường Chính trị Tô Hiệu vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là niềm vui, niềm tự hào của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên nhà trường.

Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2020

Thời gian 16/07/2020 14:33
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Luật gồm 10 chương với 218 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Bài viết xin đề cập đến một số thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

Thời gian 16/07/2020 14:33
Luật Tổ chức chính quyền địa phương được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 cho phù hợp với tinh thần Hiến pháp năm 2013. Sau gần 5 năm thực hiện, cùng với những kết quả đạt được, Luật đã phát sinh những bất cập cần khắc phục, đặc biệt là việc luật hóa các chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Từ yêu cầu trên, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020). Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung 38/143 điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Bài viết xin giới thiệu một số điểm mới nổi bật trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019 như sau:

Tìm hiểu Quy định mới về hợp đồng làm việc của viên chức áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

Thời gian 15/07/2020 16:18
Luật Viên chức năm 2010 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 quy định viên chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 01/2020

Thời gian 08/01/2020 08:14
Nghị định 90 năm 2019 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 12/2019

Thời gian 02/12/2019 08:26
Trong tháng cuối cùng của năm 2019, vẫn có hàng loạt văn bản mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội:

Nghĩ về lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức”

Thời gian 21/11/2019 08:10
Có thể nói, ở bất cứ xã hội nào nghề dạy học luôn được coi là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Do vậy, người thầy phải không ngừng rèn đức luyện tài để hoàn thành trọng trách vẻ vang mà xã hội tin tưởng trao gửi. Trong Bài nói chuyện tại Lớp học Chính trị của giáo viên, tháng 8-1959, Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hoá, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức... Thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con. Trách nhiệm đó rất là vẻ vang, quan trọng”(1).

Nhiều chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2019

Thời gian 31/10/2019 14:55
Trong tháng 11/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội sẽ có hiệu lực:

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2019 (từ ngày 01 – 10/10/2019)

Thời gian 01/10/2019 09:04
Ngày 16/8/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Theo đó, bổ sung quy định hướng dẫn các trường hợp thực hiện quan trắc xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng, cụ thể: