Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A4 khóa 35

Thời gian 29/08/2019 14:48
Sáng ngày 29/8/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A4 khóa 35. Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, Trưởng Ban coi thi; các đồng chí trong Hội đồng thi; Ban coi thi; Ban thanh tra kỳ thi và học viên dự thi tốt nghiệp.

Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện Tiên Lãng, khóa 13

Thời gian 22/08/2019 08:53
Sáng ngày 21/8, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tiên Lãng, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện Tiên Lãng, khóa 13. Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, Trưởng Ban coi thi; đồng chí Phạm Hưng Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lớp; các đồng chí trong Ban chỉ đạo lớp học, Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban thanh tra kỳ thi và học viên dự thi tốt nghiệp.

Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung, Trường đại học Y Dược Hải Phòng, khóa 1

Thời gian 17/08/2019 15:17
Sáng ngày 17/8/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Trường Đại học Y dược Hải Phòng, khóa 1. Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, Trưởng Ban coi thi; các đồng chí trong Hội đồng thi; Ban coi thi; Ban thanh tra kỳ thi và học viên dự thi tốt nghiệp

KHAI MẠC KỲ THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, QUẬN HỒNG BÀNG, KHÓA 3

Thời gian 24/11/2018 19:58
Thực hiện kế hoạch số 76/KH-TTH ngày 07/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu về Thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, quận Hồng Bàng, khóa 3. Sáng 24/11/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, Trường Chính trị Tô Hiệu đã phối hợp với Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, quận Hồng Bàng, khóa 3. Dự lễ khai mạc có đồng chí: Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban coi thi; đồng chí Lê Thị Vân - Ủy viên BanThường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Hồng Bàng; các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học; thành viên Hội đồng thi; Ban coi thi; Ban thanh tra và các học viên dự thi tốt nghiệp. Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, quận Hồng Bàng, khóa 3 khai giảng ngày 07/05/2017 với 87 học viên tham gia học tập. Cuối khóa học, 18 học viên đủ điều kiện viết Tiểu luận tốt nghiệp; 69 học viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Cùng dự thi tốt nghiệp với lớp có 01học viênlớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Đại học Hải Phòng, khóa 2.