Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung, Trường đại học Y Dược Hải Phòng, khóa 1

Cập nhật: 17/08/2019 22:17
Sáng ngày 17/8/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Trường Đại học Y dược Hải Phòng, khóa 1. Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, Trưởng Ban coi thi; các đồng chí trong Hội đồng thi; Ban coi thi; Ban thanh tra kỳ thi và học viên dự thi tốt nghiệp.
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Trường Đại học Y dược Hải Phòng, khóa 1 khai giảng tháng 18/8/2018. Cuối khóa học, 63 học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Kỳ thi diễn ra trong thời gian 02 ngày (17-18/8/2019) với 03 môn thi: (1) Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh; (2) Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội; (3) Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.
Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban coi thi khẳng định đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với học viên, kết quả thi tốt nghiệp là một trong những căn cứ quan trọng để xét, cấp Bằng tốt nghiệp cuối khóa cho học viên. Đồng chí đề nghị học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi, vận dụng tốt kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác, hoàn thành các bài thi với kết quả cao nhất. Các thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban Thanh tra đề cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công./.

Nguyễn Minh
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu