KHAI MẠC KỲ THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, QUẬN HỒNG BÀNG, KHÓA 3

Cập nhật: 25/11/2018 02:58
Thực hiện kế hoạch số 76/KH-TTH ngày 07/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu về Thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, quận Hồng Bàng, khóa 3. Sáng 24/11/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, Trường Chính trị Tô Hiệu đã phối hợp với Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, quận Hồng Bàng, khóa 3. Dự lễ khai mạc có đồng chí: Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban coi thi; đồng chí Lê Thị Vân - Ủy viên BanThường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Hồng Bàng; các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học; thành viên Hội đồng thi; Ban coi thi; Ban thanh tra và các học viên dự thi tốt nghiệp. Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, quận Hồng Bàng, khóa 3 khai giảng ngày 07/05/2017 với 87 học viên tham gia học tập. Cuối khóa học, 18 học viên đủ điều kiện viết Tiểu luận tốt nghiệp; 69 học viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Cùng dự thi tốt nghiệp với lớp có 01 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Đại học Hải Phòng, khóa 2.
Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra trong thời gian 02 ngày (24-25/11/2018) với 03 môn thi:
- Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;
-Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị và pháp luật XHCN;
- Nghiệp vụ công tác Mặt trận và Đoàn thể Nhân dân ở cơ sở.

Toàn cảnh Lễ Khai mạc kỳ thi Thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, quận Hồng Bàng, khóa 3

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban coi thi nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp với việc đánh giá kết quả học tập toàn khóa và xét, cấp bằng tốt nghiệp cho học viên. Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu Hội đồng thi và các học viên cần thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi; mỗi đồng chí thành viên Hội đồng thi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Đồng chí chúc các học viên bình tĩnh, tự tin; liên hệ kiến thức lý luận với thực tiễn công tác, hoàn thành tốt các bài thi./.
ThS. Lê Anh Đào
Phòng NCKH - TT - TL

Các tin đã đăng