Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A4 khóa 35

Cập nhật: 29/08/2019 21:48
Sáng ngày 29/8/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A4 khóa 35. Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, Trưởng Ban coi thi; các đồng chí trong Hội đồng thi; Ban coi thi; Ban thanh tra kỳ thi và học viên dự thi tốt nghiệp.
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A4 khóa 35 khai giảng tháng 8/2018 gồm 58 học viên. Cuối khóa học,46 học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp của lớp diễn ra trong thời gian 02 ngày (29-30/8/2019) với 03 môn thi, lần lượt: (1)Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh; (2)Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội; (3) Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.
Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban coi thi khẳng định đây là kỳ thi cuối cùng của khóa học, kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với học viên, kết quả thi tốt nghiệp là một trong những căn cứ xét, cấp Bằng tốt nghiệp cuối khóa cho học viên. Để kỳ thi diễn ra an toàn, đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu: học viên tham dự thi chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội quy, quy chế thi, đảm kỷ luật phòng thi; các đồng chí thành viên Ban coi thi, Ban thanh tra đề cao tính công tâm, khách quan, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Hội đồng thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng chí chúc các học viên bình tĩnh, tự tin, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn hoàn thành tốt các bài thi./.
Nguyễn Minh