Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện Tiên Lãng, khóa 13

Cập nhật: 22/08/2019 15:53

Sáng ngày 21/8, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tiên Lãng, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện Tiên Lãng, khóa 13. Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, Trưởng Ban coi thi; đồng chí Phạm Hưng Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lớp; các đồng chí trong Ban chỉ đạo lớp học, Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban thanh tra kỳ thi và học viên dự thi tốt nghiệp.

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện Tiên Lãng, khóa 13 khai giảng tháng 25/9/2017. Cuối khóa học, 87 học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Kỳ thi diễn ra trong thời gian 02 ngày (21- 22/8/2019) với 03 môn thi: (1) Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; (2) Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước; (3) Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, Trưởng Ban coi thi phát biểu khai mạc kỳ thi

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban coi thi đã ghi nhận và đánh giá cao quá trình học tập, rèn luyện của các học viên. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đồng chí yêu cầu học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi, vận dụng tốt kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác, hoàn thành các bài thi với kết quả cao nhất. Các thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban Thanh tra đề cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng chí cũng đề nghị Trung tâm BDCT huyện tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp.

Đồng chí Phạm Hưng Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Lễ khai mạc kỳ thi

Thay mặt Ban chỉ đạo lớp học, đồng chí Phạm Hưng Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu động viên các học viên bình tĩnh, tự tin, kết hợp giữa lý luận đã được học với thực tiễn công tác, vận dụng liên hệ trong quá trình làm bài, để đạt kết quả bài thi cao nhất./.

Nguyễn Minh