Chính quyền thành phố Hải Phòng với quản lý, điều hành thực hiện chuyển đổi số

Thời gian 02/03/2023 08:56
rên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Chuyển đổi số mở ra cơ hội cho tất cả các quốc gia, đặc biệt các nước đang phát triển có thể tận dụng cơ hội để chuyển đổi số nhanh hơn. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, chuyển đổi số chính thức trở thành một chương trình trọng điểm mang tầm quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam

Thời gian 02/02/2023 10:50
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu từ sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cùng với đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn được thể hiện trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử vĩ đại cho cách mạng nước ta, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, tạo ra nhân tố quy tụ được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Hiệp định Paris - đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thời gian 28/01/2023 09:29
Cách đây 50 năm, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris - hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được ký kết. Đây là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến cống Mỹ, cứu nước, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xuân về nhớ Bác

Thời gian 19/01/2023 11:26
Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Kể từ mùa Xuân đầu tiên nhân dân ta có Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân, tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã thành công. Sự thành công này đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta: kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc. Và, đó cũng là mùa Xuân độc lập đầu tiên nhân dân ta được nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ vào giao thừa năm Bính Tuất.

Công đoàn Trường Chính trị Tô Hiệu với công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động

Thời gian 30/12/2022 10:41
Công đoàn Trường Chính trị Tô hiệu là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố. Hiện nay, Công đoàn Trường có 50 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 5 tổ công đoàn khoa, phòng.

Phát huy tinh thần chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Thời gian 22/12/2022 09:47
Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ trên bầu trời miền Bắc, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Có nhiều nhân tố làm nên chiến thắng lịch sử này, trong đó niềm tin, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân là nhân tố cơ bản.

Vai trò của đội ngũ giảng viên - nhân tố quyết định chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị Tô Hiệu hiện nay

Thời gian 19/11/2022 07:33
Sự nghiệp giáo dục đào tạo được xác định rõ là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là các nhà giáo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo viên là người trực tiếp đào tạo những lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc vừa có đức, vừa có tài, “vừa hồng”, “vừa chuyên” để xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Họ cũng là nhân tố quyết định quá trình vận hành của hệ thống giáo dục cũng như chất lượng giáo dục. Người khẳng định, quá trình giáo dục diễn ra như thế nào là phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên.

Vận dụng nguyên tắc liên hệ với thực tế trong giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của người học

Thời gian 16/11/2022 15:02
Với nhà sư phạm nói chung các giảng viên trường CChính trị nói riêng, điều trăn trở lớn nhất của chúng ta luôn là tìm cách triển khai bài giảng như thế nào để việc học của người học vừa có được tri thức, vừa có được trạng thái tinh thần vui vẻ thoải mái, học tập một cách chủ động, say mê, được thực sự là “trung tâm” trong hoạt động giảng dạy. 

Rèn luyện phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian 16/11/2022 15:00
Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là một trong những tài sản quý báu trong toàn bộ di sản của Người để lại cho dân tộc ta. Việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Người không chỉ mang tính lý luận mà còn có giá trị thực tiễn vô cùng phong phú cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Vận dụng phong cách làm việc của Hồ Chí Minh với mỗi cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng càng trở nên quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm giá trị đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Suy nghĩ của giảng viên trường chính trị nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Thời gian 15/11/2022 16:29
Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT về ngày Nhà giáo Việt Nam, trong đó có điều khoản quy định, lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam.Từ đó đến nay, ngày 20/11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam, là dịp để các thế hệ học sinh thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo của mình.