Hội nghị tư vấn, phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố

Cập nhật: 05/08/2021 22:28

Chiều ngày 04/8/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã diễn ra Hội nghị tư vấn, phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ và Ban chủ nhiệm nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ công thành phố Hải Phòng”. Đồng chí Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Hiệu trưởng, chủ nhiệm nhiệm vụ

NCKH và PTCN cấp thành phố trình bày thuyết minh nhiệm vụ

Tại hội nghị, đại diện Ban chủ nhiệm, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, chủ nhiệm nhiệm vụ, đồng thời là đại diện cho Trường - đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố đã trình bày khái quát thuyết minh nhiệm vụ. Hội đồng tư vấn đánh giá đây là nhiệm vụ có tính cấp thiết với yêu cầu thực tiễn của thành phố Hải Phòng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng của Trường Chính trị Tô Hiệu. Bản thuyết minh đã nêu được những nội dung cơ bản, cần thiết và các giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, Hội đồng cũng tư vấn cần xác định rõ hơn đối tượng, phạm vi nghiên cứu và xác định giải pháp cụ thể hơn cho từng nhóm chủ thể quản lý và chủ thể thụ hưởng của dịch vụ hành chính công từ cấp xã, phường cho đến cấp thành phố. Ban chủ nhiệm đã giải trình và tiếp thu những vấn đề mà Hội đồng đặt ra.


Đồng chí Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ,

Chủ tịch Hội đồng tư vấn phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Tuấn yêu cầu Ban chủ nhiệm hoàn thiện lại bản thuyết minh theo tư vấn của Hội đồng và nộp về Sở khoa học và Công nghệ trong thời gian sớm nhất để phê duyệt và triển khai nhiệm vụ./.

Phạm Nguyệt Ánh

Các tin đã đăng