Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2020

Cập nhật: 02/12/2020 15:46

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2020, ngày 27/11, khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2020 đối với 05 đề tài:

1. Đề tài: “Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,  tố cáo của công dân tại UBND quận Ngô Quyền trong giai đoạn hiện nay” do ThS. Trần Công Hưng làm chủ nhiệm đề tài.

2. Đề tài: “Nguồn lực và sử dụng nguồn lực tại huyện An Dương” do ThS. Trần Phú Vương làm chủ nhiệm đề tài.

3. Đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thuyết phục của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trên địa bản thành phố Hải Phòng” do ThS. Trần Thị Thanh Minh làm chủ nhiệm đề tài.

4. Đề tài: “Thực tiễn xét xử sơ thẩm các vụ án ly hôn tại toà án nhân dân huyện Thuỷ Nguyên năm 2020” do ThS. Nguyễn Thị Phương Mai làm chủ nhiệm đề tài.

5. Đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp của viên chức trường Chính trị Tô Hiệu” do đồng chí Nguyễn Thị Hạnh làm chủ nhiệm đề tài.

Tại buổi đánh giá, giảng viên trong khoa được nghe chủ nhiệm 5 đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, đồng thời tập trung đánh giá việc thực hiện đề tài trên các mặt: tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài; sự phù hợp giữa tên đề tài và nội dung nghiên cứu; kết cấu, hình thức và nội dung trình bày của đề tài; những kết quả nghiên cứu mới mà đề tài đạt được;… Chủ nhiệm các đề tài đã tiếp thu ý kiến và giải trình, làm rõ một số nội dung được yêu cầu. Kết quả, 05 đề tài được đánh giá xếp loại tốt.

Kết luận buổi đánh giá, đồng chí Trần Thị Thanh Minh, Trưởng khoa Nhà nước và  pháp luật ghi nhận những kết quả mà các đề tài đạt được; chỉ rõ những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa và yêu cầu chủ nhiệm các đề tài tiếp tục hoàn thiện đề tài, đảm bảo đúng thời gian quy định. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị giảng viên trong khoa chủ động nghiên cứu và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp năm 2021; tích cực tham gia viết bài cho các hội nghị, hội thảo, nội san Trường, các tạp chí chuyên ngành gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa./.

ThS. Đinh Đắc Trang
GV Khoa Nhà nước và pháp luật

Các tin đã đăng