Hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019

Cập nhật: 27/08/2019 15:31
Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, chiều ngày 26/8/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019. Dự Hội nghị có: Thành viên trong Tổ thẩm định; Chủ nhiệm, Thư ký các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường, Tổ trưởng Tổ thẩm định thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019 - Chủ trì Hội nghị. 
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Anh – Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học trình bày Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019. Sau phần Báo cáo tiến độ thực hiện, các thành viên tham dự đã thảo luận, trao đổi, đồng thời có những đóng góp thiết thực để các nhóm nghiên cứu tiếp tục triển khai công việc tiếp theo. 
Trên cơ sở ý kiến của thành viên Tổ thẩm định, đề xuất của Chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường, Tổ trưởng Tổ thẩm định đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các nhóm nghiên cứu. Đồng chí yêu cầu: Đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành nội dung, các Chủ nhiệm nhiệm vụ cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để Nhà trường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện; đối với các nhiệm vụ khác, các Chủ nhiệm nhiệm vụ cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của Trường ./.
Nguyễn Minh