Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019

Cập nhật: 08/10/2019 17:30
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, chiều ngày 01/10/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019 đối với đề tài: “Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm đánh giá phần học các kỹ năng trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Thanh Minh - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật.
Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài gồm các đồng chí: ThS. Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Kính -Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ thành phố, ủy viên phản biện 1; ThS. Phạm Thị Kim Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, ủy viên phản biện 2; TS. Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng, ủy viên.
ThS. Trần Thị Thanh Minh - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu
Tại Hội nghị, đồng chí chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu, nêu rõ quá trình tổ chức thực hiện và sản phẩm nghiên cứu. Báo cáo cũng đã nhấn mạnh việc nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm đánh giá phần học các kỹ năng trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên là cần thiết, vừa để đảm bảo kịp thời đáp ứng yêu cầu của chương trình; qua đó giảng viên tham gia thực hiện nội dung chương trình có thể xác định được nội dung trọng tâm của mỗi chuyên đề, đáp ứng tốt mục đích yêu cầu của mỗi chuyên đề nói riêng, mục tiêu và yêu cầu của chương trình nói chung; là cơ sở để những bộ phận có liên quan xây dựng đề kiểm tra phù hợp và lãnh đạo nhà trường quản lý việc thực hiện nội dung chương trình.
ThS. Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận Hội nghị
Sau các ý kiến đóng góp, phản biện của các thành viên Hội đồng, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất kết luận, đánh giá bước đầu về những ưu điểm, kết quả đạt được; đồng thời, chỉ ra những điểm hạn chế, thiếu sót trong Báo cáo chính của đề tài cả về kết cấu, hướng điều chỉnh, bổ sung nội dung để Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện, nghiệm thu theo quy định. 
Nhất trí với những kết quả nghiên cứu đạt được, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại đề tài. Kết quả: Đề tài đã được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc./.
Nguyễn Minh