Khoa Lý luận cơ sở tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp khoa - năm 2019

Cập nhật: 28/11/2019 04:26
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, chiều ngày 26/11/2019, Khoa Lý luận cơ sở đã tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2019 cho 2 đề tài: “Nghiên cứu và vận dụng tác phẩm kinh điển trong soạn giảng nội dung Triết học của phần học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính” do đồng chí Thạc sĩ, giảng viên Phạm Nguyệt Ánh làm chủ nhiệm và đề tài “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng hiện nay” do đồng chí Thạc sĩ, giảng viên Phạm Thị Bảo Thoa làm chủ nhiệm.

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các giảng viên tham dự đều tích cực đóng góp ý kiến cho đề tài. Đa số các ý kiến đều đánh giá cao sự đầu tư công phu, cẩn thận, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của hai tác giả. Các đề tài về cơ bản có kết cấu hợp lý, dung lượng đảm bảo, đáp ứng các yêu cầu đối với một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp khoa, có giá trị làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học, có khả năng phát triển lên thành đề tài cấp trường. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng chỉ ra những nội dung cần bổ sung làm rõ hoặc sâu sắc hơn, điều chỉnh tên một số tiết, tiểu mục cho phù hợp. Các chủ nhiệm đề tài đều nhất trí với những góp ý và sẽ chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện đề tài.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế, các thành viên trong khoa đã nhất trí biểu quyết: đề tài của đồng chí Phạm Nguyệt Ánh xếp loại xuất sắc; đề tài của đồng chí Phạm Thị Bảo Thoa xếp loại tốt. 

Kết thúc buổi nghiệm thu đề tài, đồng chí Phạm Thị Oanh - Trưởng khoa khẳng định tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và chất lượng bài giảng của mỗi giảng viên. Khoa luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các giảng viên tham gia đầy đủ và tích cực trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Các giảng viên cần tiếp tục suy nghĩ, định hướng các đề tài, nội dung nghiên cứu để đưa vào kế hoạch công tác năm 2020.
Đặng Thu Hương
GV Khoa Lý luận cơ sở