Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019

Cập nhật: 10/10/2019 17:41
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, chiều ngày 08/10/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019, đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập nội dung “Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin” chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị Tô Hiệu”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tiến Dũng – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở.
Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài gồm các đồng chí: ThS. Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Kính - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; TS. Phạm Thị Huyền – Trưởng khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Hải Phòng, ủy viên Hội đồng; TS. Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng Trường, ủy viên Hội đồng; TS. Phạm Thị Quỳnh Liên – Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu, ủy viên Hội đồng.
Tại Hội nghị, đại diện Ban chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn Tiến Dũng – Giảng viên khoa Lý luận cơ sở đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu. Theo đó, qua nghiên cứu cơ sở lý luận, thực hiện khảo sát điều tra và đánh giá về thực trạng, đề tài đã đề xuất những giải pháp căn bản nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập nội dung “Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin” chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị Tô Hiệu”, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị tại Trường Chính trị Tô Hiệu trong giai đoạn hiện nay. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, các đồng chí phản biện và thành viên của Hội đồng đã tiến hành nhận xét, đánh giá quá trình nghiên cứu và kết quả thực hiện của đề tài. Hội đồng đánh giá cao tính thời sự, cấp thiết của đề tài và những kết quả nghiên cứu đạt được; khẳng định đề tài đã được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, kết quả đề tài có thể áp dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra một số vấn đề còn tồn tại, đề nghị Ban Chủ nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện để đề tài đạt chất lượng cao hơn.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng khẳng định ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn của đề tài. Việc nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập phần học mà khoa Lý luận cơ sở đảm nhiệm có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh Trường đang đổi mới phương pháp, hướng đến tăng cường sự trao đổi giữa giảng viên và học viên, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhất trí với những đóng góp, phản biện của các thành viên Hội đồng về các điểm hạn chế, cần làm rõ hơn của công trình nghiên cứu; đồng chí yêu cầu Ban chủ nhiệm tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài đúng thời gian quy định; giao tổ thư ký hoàn tất hồ sơ nghiệm thu, giám sát việc hoàn thiện và giao nộp đề tài của Ban Chủ nhiệm.
Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài. Theo đó, đề tài đạt 86,8 điểm (theo thang điểm 100), xếp loại Tốt./.
Nguyễn Huyền
Phòng Quản lý ĐT & NCKH