Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019

Cập nhật: 12/12/2019 16:21
Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019, trong ngày 09, 10, 11/12/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019 đối với 04 đề tài:
1. Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các chương trình bồi dưỡng theo Nghị định 101/2017/NĐ - CP tại Trường Chính trị Tô Hiệu”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phương - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và NCKH. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện gồm các đồng chí: ThS. Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Kính - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Bùi Bá Khiêm - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Hải Phòng, ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng Trường, ủy viên phản biện 2; TS. Phạm Thị Quỳnh Liên - Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu, ủy viên Hội đồng.
2. Đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử Trường Chính trị Tô Hiệu trong giai đoạn hiện nay”. Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Huyền – Chuyên viên phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện gồm các đồng chí: ThS. Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Kính - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; ThS.Vũ Đại Thắng - Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, ủy viên phản biện 1; KS. Phạm Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tin học, UBND thành phố Hải Phòng, ủy viên phản biện 2; TS. Phạm Thị Quỳnh Liên - Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu, ủy viên Hội đồng.
3. Đề tài: “Đánh giá hiệu quả đổi mới phương pháp giảng dạy phần học “Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở” trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị Tô Hiệu”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Vương Long - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện gồm các đồng chí: ThS. Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Kính - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Phạm Xuân Thanh - UVTU, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, ủy viên phản biện 1; ThS. Nguyễn Đình Hoàng – Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, ủy viên phản biện 2; ThS. Phạm Thị Kim Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, ủy viên Hội đồng.
4. Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công ở Trường Chính trị Tô Hiệu hiện nay”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Cương - Phó Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện gồm các đồng chí: ThS. Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Kính - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; ThS. Cáp Trọng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng, ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng Trường, ủy viên phản biện 2; ThS. Phạm Thị Kim Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, ủy viên Hội đồng.
Tại hội nghị, Hội đồng khoa học đã đánh giá việc thực hiện đề tài trên các mặt: tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài; sự phù hợp giữa tên đề tài và nội dung nghiên cứu; kết cấu, hình thức và nội dung trình bày của đề tài; những kết quả nghiên cứu mới mà đề tài đạt được;…Đại diện các Ban chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu ý kiến và giải trình, làm rõ một số nội dung Hội đồng yêu cầu. Kết quả đánh giá, 04 đề tài xếp loại tốt.
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường đã tổng kết các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng đồng thời ghi nhận những kết quả mà các đề tài đạt được và chỉ rõ những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa. Đồng chí yêu cầu Ban chủ nhiệm các đề tài tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài đúng thời gian quy định; giao tổ thư ký hoàn tất hồ sơ nghiệm thu, giám sát việc hoàn thiện và giao nộp đề tài của Ban Chủ nhiệm./.
Nguyễn Minh