Trường Chính trị Tô Hiệu bảo vệ thành công nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng"

Cập nhật: 29/07/2020 16:13

Sáng 26/7/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng” do Trường Chính trị Tô Hiệu là đơn vị chủ trì nhiệm vụ. Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp thành phố do đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm Chủ tịch. Thành viên Hội đồng gồm các nhà khoa học, quản lý, lãnh đạo từ Viện Khoa học tổ chức cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương Đảng và một số cơ quan, đơn vị của thành phố Hải Phòng.


Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố

Đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, chủ nhiệm nhiệm vụ đã báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài: Giới thiệu tóm tắt vấn đề nghiên cứu, lý do và căn cứ của vấn đề nghiên cứu; Những vấn đề chung về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị thành phố từ 2010 đến nay; Dự báo, yêu cầu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị thành phố theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng;  Kiến nghị với thành phố và Trung ương những vấn đề liên quan.


Đồng chí Đào Khánh Hà nhận xét, công bố kết quả

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp thành phố nhận xét, đánh giá nội dung kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả nhiệm vụ cùng những góp ý và yêu cầu giải trình về từng vấn đề lớn khái quát của kết quả được báo cáo. Ban chủ nhiệm nhiệm vụ của Trường Chính trị Tô Hiệu đã trả lời, giải trình làm rõ từng vấn đề.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp thành phố đã họp kín để đánh giá chung. Kết quả được Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp thành phố công bố cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Trường Chính trị Tô Hiệu chủ trì đạt loại xuất sắc.

Dương Dũng