Khoa Lý luận cơ sở tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2020

Cập nhật: 07/12/2020 15:53

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2020, chiều ngày 04/12/2020, khoa Lý luận cơ sở tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2020 đối với 04 đề tài:

Đề tài:“Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết vào việc xây dựng khối đoàn kết của Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở” do ThS. Đặng Thu Hương làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài: “Vận dụng những nội dung trong Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị vào giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin” do ThS. Nguyễn Gia Lộc làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài:“Phát triển hợp tác xã ở Hải Phòng hiện nay” do ThS. Phạm Thị Bảo Thoa làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài:“Quan điểm, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vận dụng tại Hải Phòng” do ThS. Nguyễn Tiến Dũng làm chủ nhiệm đề tài.

Sau khi nghe các đồng chí chủ nhiệm đề tài tóm tắt kết quả nghiên cứu, giảng viên trong khoa lần lượt đưa ra những góp ý, bổ sung và đề xuất một số nội dung cần thảo luận thêm để làm rõ hơn mục tiêu nghiên cứu. Các đồng chí giảng viên đều đánh giá cao tính cấp thiết của các đề tài, kết quả nghiên cứu của đề tài có thể vận dụng vào hoạt động giảng dạy và thực tế hoạt động tại Chi bộ, Khoa. Tuy nhiên, ở một số đề tài, phần thực trạng gắn với thực tiễn Hải Phòng cần được đầu tư công phu hơn. Với tư cách là người chủ trì buổi đánh giá kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp khoa, đồng chí Phạm Thị Oanh, Trưởng khoa Lý luận cơ sở đánh giá cao những kết quả mà các đề tài đã đạt được trên cả phương diện làm rõ lý luận và bổ sung thực tiễn, động viên các chủ nhiệm đề tài có thể đầu tư nghiên cứu sâu hơn để đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường trong năm 2021. Đồng chí lưu ý các chủ nhiệm cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề tài, đảm bảo đúng thời gian quy định. Kết quả, 03 đề tài được đánh giá xếp loại Tốt, 01 đề tài được đánh giá xếp loại Xuất sắc.

ThS. Phạm Nguyệt Ánh

GV Khoa Lý luận cơ sở

Các tin đã đăng