Khoa Lý luận cơ sở tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2021

Cập nhật: 25/02/2021 17:02

Sáng ngày 22/02/2021, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2021. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiểu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường; Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học Trường; Đặng Thị Dư, Trưởng phòng QLĐT và NCKH cùng tập thể giảng viên trong khoa. Đồng chí Phạm Thị Oanh, Trưởng khoa Lý luận cơ sở, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, 04 đồng chí chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa đã báo cáo đề cương sơ bộ, nội dung chính cần triển khai của các đề tài. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường yêu cầu các chủ nhiệm chỉnh sửa tên đề tài cho phù hợp với phạm vi nghiên cứu của một đề tài cấp khoa; trong quá trình triển khai các đề tài cần đảm bảo về thời gian, chất lượng sản phẩm nghiên cứu và khoa tổ chức nghiệm thu theo quy định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng khoa Lý luận cơ sở nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của khoa năm 2021 là đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và yêu cầu 04 cá nhân có đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa chỉnh sửa theo góp ý, kết luận của cuộc họp./.

ThS. Phạm Bảo Thoa

Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

Các tin đã đăng