Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Cập nhật: 08/07/2022 17:04

 

Chiều ngày 27/6, tại văn phòng khoa, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Dự họp 08/08 giảng viên của Khoa. Đồng chí Dương Thị Kim Toan, Phó Trưởng khoa phụ trách chủ trì điều hành buổi sơ kết. 

 

Đồng chí Nguyễn Gia Lộc, Phó Trưởng khoa trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Dự thảo nêu rõ đặc điểm, tình hình, phân tích thuận lợi, khó khăn của Khoa, những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và các mặt công tác khác), làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, từ đó có kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Trường. Trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, dự thảo báo cáo nhấn mạnh vấn đề học tập, nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên trong khoa nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng bài giảng, không chỉ trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị mà còn ở một số chương trình bồi dưỡng khác; hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

Tham dự buổi sơ kết, các đồng chí giảng viên đều tích cực phát biểu ý kiến, tham góp vào bản dự thảo báo cáo. Về cơ bản các ý kiến đều nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo đưa ra, đặc biệt thảo luận tập trung vào những kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Trường và những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Với đội ngũ nhân lực của khoa và khối lượng công việc được giao, tập thể khoa xác định rõ cần phải nỗ lực hơn nữa, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm đã đề ra./.

Thu Hương