Khoa Lý luận cơ sở tổ chức thông qua bài giảng Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị ban hành năm 2021

Cập nhật: 11/10/2021 14:40

Chiều ngày 08/10/2021, tại phòng học số 12 nhà B1, khoa Lý luận cơ sở tổ chức thông qua bài giảng mới cho giảng viên Nguyễn Tiến Dũng (Bài 10: Quan điểm Triết học Mác Lênin về con người), thuộc phần học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, chương trình Trung cấp lý luận chính trị, ban hành năm 2021). Tham dự có các đồng chí Trưởng, phó trưởng khoa và toàn thể giảng viên trong khoa.

Sau khi nghe phần thực giảng của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, các giảng viên  đều đóng góp ý kiến, trao đổi thẳng thắn những nội dung đã và chưa đạt được, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng của giảng viên. Kết luận, đồng chí Phạm Thị Oanh - Trưởng khoa, yêu cầu đồng chí Nguyễn Tiến Dũng tiếp thu các ý kiến tham góp và tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bài giảng.

Trong thời gian gần đây, hoạt động thông qua bài giảng ở khoa được tiến hành thường xuyên, thể hiện sự chủ động, tích cực của các giảng viên nhằm có sự chuẩn bị tốt khi triển khai chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại trường.

Việc thông qua bài giảng mới cho từng giảng viên góp phần tạo sự thống nhất trong giảng dạy các nội dung trong từng bài, từng môn học; từ đó, giúp lãnh đạo khoa quản lý chặt chẽ về chuyên môn và có những biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của mỗi giảng viên, đồng thời góp phần thiết thực vào nâng cao chất lượng giảng dạy ở Trường Chính trị Tô Hiệu.

Thu Hương