Khoa Nhà nước và pháp luật nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giảng viên sau 01 năm tuyển dụng

Cập nhật: 29/06/2021 21:19

Khoa Nhà nước và pháp luật nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giảng viên sau 01 năm tuyển dụng

Chiều ngày 23/6/2021, Khoa Nhà nước và pháp luật, trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức họp để nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giảng viên sau 01 năm tuyển dụng. Tham dự cuộc họp có toàn thể các đồng chí giảng viên của Khoa. Cuộc họp diễn ra dưới sự điều hành của đồng chí Trần Thị Thanh Minh - Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật.

Tại cuộc họp, đồng chí Đinh Đắc Trang và Nguyễn Thị Thanh Vân trình bày bản tự nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình sau 01 năm công tác tại Khoa. Bản tự nhận xét của các đồng chí đã làm rõ những ưu điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và kết quả thực hiện nghĩa vụ của giảng viên, đồng thời, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Sau khi nghe bản tự nhận xét của hai giảng viên, tập thể khoa cơ bản nhất trí với nội dung của bản tự nhận xét của đồng chí Đinh Đắc Trang và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, đồng thời thẳng thắn trao đổi, góp ý nhằm giúp các đồng chí hoàn thiện bản thân hơn trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc họp, toàn thể giảng viên trong Khoa biểu quyết thống nhất đề nghị Nhà trường xem xét, ký Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với 02 giảng viên của Khoa./.

Lê Thị Thanh Nhàn

Các tin đã đăng