Khoa Xây dựng Đảng tổ chức thông qua bài giảng cho giảng viên

Cập nhật: 04/04/2022 17:16

Chiều ngày 01/4, tại phòng học số 12, khoa Xây dựng Đảng tổ chức thông qua bài “Những thành tựu chủ yếu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay” (16 tiết) thuộc phần học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình Trung cấp lý luận chính trị năm 2021 cho giảng viên Lại Thị Hướng. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo khoa, các giảng viên khoa Xây dựng Đảng và giảng viên kiêm nhiệm phần học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Giảng viên trình bày bài giảng trước tập thể khoa

Sau khi nghe đồng chí Lại Thị Hướng giảng một phần của bài và trình bày ý tưởng triển khai các phần, mục còn lại, các đồng chí giảng viên tham dự đã tham gia nhận xét, góp ý về nội dung, phương pháp, cách thức triển khai bài giảng. Kết luận, đồng chí Nguyễn Đình Hoàng - Trưởng khoa yêu cầu đồng chí Lại Thị Hướng tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bài giảng theo kết luận của Trưởng khoa.

 

Tập thể khoa trao đổi, đóng góp ý kiến cho giảng viên

Hoạt động thông qua bài giảng mới cho giảng viên là một trong những hoạt động chuyên môn được Khoa tiến hành thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa Xây dựng Đảng./.

Phạm Dung