Hội nghị phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022

Cập nhật: 20/03/2022 15:26

 

Sáng ngày 18/3, Trường Chính trị Tô Hiệu chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có: đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 thành phố, chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, chủ trì hội nghị; đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi; đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi; các đồng chí là thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức cuộc thi; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành; đại diện thường trực Ban Chỉ đạo 35 các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; đại diện lãnh đạo các Trung tâm chính trị quận, huyện; thành viên Nhóm chuyên gia, Nhóm cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 thành phố; đại diện Thường trực Đảng ủy các trường: Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo các khoa, phòng, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu và học viên lớp Trung cấp LLCT hệ tập trung khóa 29, Trường Chính trị Tô Hiệu.

 

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đây là cuộc thi có quy mô lớn trên địa bàn thành phố, hưởng ứng cuộc thi của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp đổi mới của đất nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của thành phố; lan toả các nghị quyết của Đảng, Trung ương, Thành uỷ Hải Phòng và các quan điểm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

 

Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Phát động cuộc thi viết chính luận

Phát động Cuộc thi, đồng chí Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương có sự sáng tạo, tích cực, chủ động trong tổ chức, triển khai Cuộc thi với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố, qua đó, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng hình thành mạng lưới rộng khắp tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng các tuyến bài chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình; hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên Trường Chính trị Tô Hiệu, Trung tâm Chính trị cấp huyện; giảng viên, học viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương trên địa bàn và địa phương; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn các cấp...tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

 

Các đại biểu dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 thành phố khẳng định việc tổ chức cuộc thi là một trong những nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 thành phố trong năm 2022 và được triển khai ngay sau khi có kế hoạch tổ chức cuộc thi lần thứ hai của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban tổ chức, Ban thư ký giúp việc cuộc thi bám sát kế hoạch, tổ chức triển khai cuộc thi lan tỏa rộng rãi, đạt hiệu quả cao và công tâm, khách quan, chính xác, kịp thời trong việc chấm tác phẩm, trao giải, khen thưởng các tác giả có tác phẩm đạt giải; lãnh đạo các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị, Ban Chỉ đạo 35 các quận, huyện, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quán triệt nội dung, kế hoạch, thể lệ cuộc thi cũng như tuyên truyền lan tỏa mạnh mẽ cuộc thi; phát huy vai trò nòng cốt các nhóm chuyên gia, Ban Chỉ đạo 35 các cấp và huy động các lực lượng tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã thông báo kế hoạch và thể lệ của cuộc thi, theo đó các bài dự thi xuất sắc tại Vòng Sơ khảo sẽ tiếp tục tham gia vào Vòng Chung khảo để chọn ra những tác phẩm xứng đáng được trao giải tại Hội nghị tổng kết tổ chức trong tháng 7/2022, bao gồm: 1 giải đặc biệt; 3 giải A; 5 giải B; 5 giải C; 5 giải Khuyến khích cho các cá nhân; và 3 giải tập thể xuất sắc. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 15/6/2022.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc (trừ thể loại phát thanh, truyền hình) gửi tham gia cuộc thi cấp Trung ương./.

Nguyễn Hằng

Các tin đã đăng