Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Cập nhật: 26/03/2022 22:32

 

Sáng ngày 25/3/2022, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Đức Quang, UVTU, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Thu, UVTU, Giám đốc Sở Nội vụ; TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường; TS Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường; đại diện lãnh đạo phòng Cải cách hành chính và Pháp chế, Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên trường Chính trị Tô Hiệu, cùng toàn thể các đồng chí học viên lớp Bồi dưỡng.

 

Đồng chí Bùi Đức Quang, UVTU, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu

chỉ đạo tại buổi lễ khai giảng

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 3 ngày. Các học viên được bồi dưỡng kiến thức theo kỹ năng dành cho đại biểu HĐND cấp huyện với các chuyên đề liên quan đến những nội dung như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện; kỹ năng của Đại biểu HĐND cấp huyện, xã trong việc tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục, y tế ở địa phương, đơn vị.

 

TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường

phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, TS.Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô hiệu khẳng định mục tiêu khóa học nhằm giúp cho các học viên cập nhật kiến thức về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như trang bị và làm phong phú thêm những kỹ năng trong thuyết trình, thảo luận, giám sát, tiếp công dân, ban hành nghị quyết.... qua đó giúp cho các đại biểu HĐND cấp huyện xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân. Để khóa học đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu học viên tham gia lớp nghiêm túc tiếp thu các kiến thức của khóa học và chấp hành các nội quy, quy chế của lớp học, nêu cao ý trong học tập.

 

Toàn cảnh lễ khai giảng

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đức Quang, UVTU, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng, trang bị cho các đại biểu HĐND cấp huyện, nhất là các đại biểu tham gia lần đầu nắm bắt, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm, nhuần nhuyễn những kỹ năng liên quan đến chức trách, vai trò, nhiệm vụ của đại biểu HĐND là nội dung quan trọng, cần thiết, đáp ứng yêu cầu đề ra; đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ, nghiêm túc, tập trung theo dõi, lắng nghe các giảng viên, báo cáo viên, đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, nắm bắt kỹ các vấn đề để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Từ đó, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, cũng như vai trò, vị thế, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện./.

Thanh Hải

 

 

Các tin đã đăng