Khoa Nhà nước và pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Cập nhật: 22/06/2022 22:56

 

Sáng ngày 20/6, tại văn phòng khoa, khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có 11/11 đồng chí giảng viên trong khoa. Đồng chí Trần Thị Thanh Minh, Trưởng khoa, chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo báo cáo sơ kết đồng chí chủ trì thông qua tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm 2022, Khoa thực hiện giảng dạy theo kế hoạch Nhà trường đã ban hành. Để nâng cao chất lượng bài giảng, khoa cũng đã tổ chức góp ý, thông qua bài cho các đồng chí giảng viên. Về nghiên cứu khoa học, các giảng viên trong Khoa đã tích cực tham gia vào các đề tài cấp khoa, cấp trường, cấp thành phố và viết bài cho Nội san, Cổng thông tin điện tử Trường, Tọa đàm, Hội thảo khoa học… Bên cạnh đó các đồng chí giảng viên trong Khoa cũng được tạo mọi điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cũng như quyền lợi khác một cách thiết thực, hài hòa.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Khoa tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế theo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao; tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực một cách nhuần nhuyễn; thực hiện tốt nội quy, quy chế của Trường…

Đồng chí Trưởng khoa ghi nhận ý kiến đóng góp của các đồng chí giảng viên và kết luận một số nội dung. Cuối buổi sơ kết, Khoa đã nghe và biểu quyết thông qua biên bản với 100% ý kiến các đồng chí có mặt nhất trí./.

Thanh Vân