Văn bản của Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu quý I/2017

Cập nhật: 15/02/2017 22:38

Văn bản của Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu quý I/2017:
Chương trình công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu. Xem chi tiết tại đây.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng. Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem chi tiết tại đây
 

Các tin đã đăng