Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức thông qua bài cho giảng viên

Cập nhật: 27/04/2022 15:31

 

Sáng ngày 25/04, Khoa Nhà nước và pháp luật đã tổ chức thông qua bài cho 02 giảng viên: đồng chí Nguyễn Thị Hạnh (bài Hoạt động lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, phần học Kỹ năng lãnh đạo, quản lý) và đồng chí Nguyễn Thị Huyền (bài Quản lý hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế ở cơ sở, phần học Quản lý hành chính nhà nước). Tham dự có các đồng chí Trưởng khoa, Phó trưởng khoa và toàn thể giảng viên trong khoa.

 

Tập thể khoa trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tại buổi thông qua bài

Sau khi 02 đồng chí trình bày đề cương giáo án và ý tưởng triển khai các phần, các đồng chí giảng viên tham dự đã đưa ra nhận xét, góp ý về nội dung, phương pháp và cách thức triển khai bài giảng. Kết luận, đồng chí Trần Thị Thanh Minh, Trưởng khoa, yêu cầu 02 giảng viên tiếp thu các ý kiến tham góp và tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bài giảng.

Hoạt động thông qua giáo án bài giảng cho giảng viên là một trong những hoạt động chuyên môn Khoa tiến hành thường xuyên qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật./.

                                                            Nguyễn Thị Thanh Vân

Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật