Chi bộ khoa Lý luận cơ sở sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 02/2023

Cập nhật: 07/02/2023 15:54

 

Chiều ngày 06/02, tại phòng Hội thảo của Trường Chính trị Tô Hiệu, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở đã tiến hành sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 02. Dự buổi sinh hoạt có 10/10 đảng viên của chi bộ; đồng chí Dương Thị Kim Toan - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa điều hành sinh hoạt chi bộ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã triển khai, phổ biến các văn bản cấp trên để đảng viên nắm, thực hiện; đánh giá các mặt công tác của chi bộ trong tháng 01/2023, nêu những nhiệm vụ cơ bản mà chi bộ cần phải triển khai trong tháng 02/2023. Trong các nhiệm vụ cần triển khai, đồng chí Bí thư đặc biệt nhấn mạnh và quán triệt các đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu trong thực hiện kỷ luật của Đảng và nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường; tích cực tham gia vào các công việc liên quan đến xây dựng trường chính trị chuẩn. Ngoài ra Chi bộ cần tập trung chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, thao giảng của khoa và các mặt công tác khác đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ, hiệu quả theo Kế hoạch của nhà trường, khoa đã được duyệt.

Với tinh thần khách quan, dân chủ và thẳng thắn, các đảng viên trong chi bộ đã lần lượt tham gia ý kiến về các vấn đề cần quan tâm để các đảng viên trong chi bộ khoa thực hiện tốt hơn nữa các mặt công tác trong thời gian tới.

Cuối buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ tổng hợp các ý kiến, kết luận một số nội dung. Chi bộ đã biểu quyết thông qua biên bản với 100% ý kiến đảng viên có mặt nhất trí./.

Nguyệt Ánh