Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức thông qua bài cho giảng viên

Cập nhật: 12/10/2022 16:25

Sáng ngày 10/10, Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức thông qua bài cho giảng viên Phạm Thị Liên (Chuyên đề 1: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị, thuộc Chương trình Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương) . Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo khoa và toàn thể giảng viên trong khoa.

 

Quang cảnh buổi họp

Sau khi đồng chí giảng viên trình bày đề cương giáo án và ý tưởng triển khai các phần, các đồng chí giảng viên trong khoa đã đưa ra nhận xét, góp ý về nội dung, phương pháp và cách thức triển khai bài giảng. Kết luận, đồng chí Trần Thị Thanh Minh - Trưởng khoa yêu cầu giảng viên tiếp thu các ý kiến tham góp và tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bài giảng.

Hoạt động thông qua giáo án bài giảng cho giảng viên là một trong những hoạt động chuyên môn Khoa tiến hành thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật./.

Thanh Vân