Chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 3, năm 2022

Cập nhật: 26/09/2022 21:22

 

Thực Kế hoạch của Đảng ủy Trường Chính trị Tô Hiệu về tổ chức sinh hoạt chuyên đề; sáng ngày 26/9, tại văn phòng Khoa, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Chi bộ khoa Lý luận cơ sở lãnh đạo đảng viên tích cực nghiên cứu tìm hiểu Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”. Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có 09/09 đảng viên của chi bộ khoa Lý luận cơ sở. Đồng chí Dương Thị Kim Toan, Bí thư Chi bộ khoa Lý luận cơ sở chủ trì buổi sinh hoạt.

Đồng chí Dương Thị Kim Toan, Bí thư Chi bộ khoa Lý luận cơ sở điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã báo cáo tình hình đảng viên tại chi bộ tham gia buổi sinh hoạt; trình bày Đề dẫn chuyên đề sinh hoạt. Báo cáo đề dẫn đã đề cập khái quát vai trò, sự cần thiết của việc chuyển đổi số; gợi ý những nội dung cần thảo luận trong Chi bộ. Chi bộ cũng lắng nghe 02 tham luận của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng về “Thực trạng việc ứng dụng chuyển đổi số của đảng viên chi bộ Khoa Lý luận cơ sở”, tham luận của đồng chí Nguyễn Gia Lộc về “Những định hướng của Chi bộ Khoa nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng dụng chuyển đổi số của đảng viên trong thời gian tới”.

Với tinh thần khách quan, dân chủ và thẳng thắn; các đảng viên trong chi bộ đã lần lượt tham gia ý kiến hoàn thiện các tham luận. Đồng chí Bí thư Chi bộ ghi nhận và đánh giá cáo sự chuẩn bị và ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên và kết luận một số nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề.

Cuối buổi sinh hoạt, Chi bộ đã nghe và biểu quyết thông qua Nghị quyết sinh hoạt chuyên đề với 100% ý kiến đảng viên có mặt nhất trí thông qua./.

Nguyệt Ánh