Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III/2022

Cập nhật: 03/10/2022 23:34

 

Thực hiện Kế hoạch số 06 - KH/ĐU ngày 20/01/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị Tô Hiệu về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022, chiều ngày 30/9, Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III với nội dung: “Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật với việc đẩy mạnh áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy phần học Kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị”. Buổi sinh hoạt chuyên đề do đồng chí Trần Thị Thanh Minh - Bí thư Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật chủ trì, cùng 8/8 đảng viên trong Chi bộ tham gia.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Sau phát biểu đề dẫn, triển khai nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề của đồng chí chủ trì, đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai đã trình bày tham luận tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: ý nghĩa, tầm quan trọng của việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực; thuận lợi và khó khăn đối với các giảng viên khi áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong giảng dạy phần học Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong giảng dạy phần học. Trên tinh thần khách quan, dân chủ và thẳng thắn, các đảng viên trong chi bộ tập trung thảo luận vào một số nội dung chính mà đồng chí chủ trì đã định hướng. Bên cạnh đó, các đồng chí đảng viên đã đưa ra những ý kiến liên hệ thực tế với bản thân, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn và cách thức triển khai, sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong một số nội dung, trong từng bài thuộc phần học.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí chủ trì đã ghi nhận sự chuẩn bị, sự tham gia nghiêm túc, tích cực của đảng viên chi bộ trong suốt quá trình diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng thời kết luận một số nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí nhấn mạnh: bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của chi bộ, mỗi đảng viên trên cơ sở nắm chắc nội dung phần học, cần nâng cao nhận thức, đề cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo của mình trong việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào hoạt động giảng dạy.

Biên bản buổi sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2022 được đồng chí thư ký đọc trước Chi bộ và được 100% đảng viên trong chi bộ biểu quyết nhất trí với những nội dung ghi trong biên bản./.

                                                                                        Đắc Trang

                                                        

Các tin đã đăng