Chi bộ khoa Lý luận cơ sở sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 năm 2022

Cập nhật: 10/10/2022 15:50

 

Chiều ngày 07/10, tại văn phòng Khoa, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 10. Dự buổi sinh hoạt có 08/08 đảng viên của chi bộ khoa Lý luận cơ sở. Đồng chí Dương Thị Kim Toan - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa phụ trách điều hành sinh hoạt chi bộ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã triển khai, phổ biến các văn bản cấp trên để đảng viên nắm, thực hiện; đánh giá các mặt công tác của chi bộ trong tháng 9, nêu những nhiệm vụ cơ bản chi bộ cần phải triển khai trong tháng 10. Trong các nhiệm vụ, đồng chí Bí thư đặc biệt nhấn mạnh và quán triệt các đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chi bộ sẽ tăng cường chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, thao giảng của khoa đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ, hiệu quả trong tháng 10 năm 2022.

Với tinh thần khách quan, dân chủ và thẳng thắn, các đảng viên trong chi bộ đã lần lượt tham gia ý kiến về các vấn đề cần quan tâm để các đảng viên trong chi bộ khoa thực hiện tốt hơn nữa các mặt công tác trong thời gian tới.

Cuối buổi sinh hoạt, Đồng chí Bí thư chi bộ tổng hợp các ý kiến, kết luận một số nội dung. Chi bộ đã biểu quyết thông qua biên bản với 100% ý kiến đảng viên có mặt nhất trí./.

Nguyệt Ánh