Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 4 năm 2022

Cập nhật: 05/12/2022 22:18

 

Thực Kế hoạch của Đảng ủy Trường Chính trị Tô Hiệu về tổ chức sinh hoạt chuyên đề; sáng ngày 02/12, tại văn phòng Khoa, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 4 với nội dung: “Đảng viên Chi bộ khoa Lý luận cơ sở chủ động, tích cực học nâng cao trình độ góp phần xây dựng trường chính trị chuẩn”. Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có 07/07 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Gia Lộc, Phó Bí thư Chi bộ khoa Lý luận cơ sở chủ trì buổi sinh hoạt.

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ đã báo cáo tình hình đảng viên tại chi bộ tham gia buổi sinh hoạt; trình bày Đề dẫn chuyên đề sinh hoạt. Lời đề dẫn đã đề cập khái quát vai trò, sự cần thiết của việc học tập nâng cao trình độ của mỗi đảng viên đối với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư. Đồng chí gợi ý những nội dung cần tập trung thảo luận trong Chi bộ như: những kết quả đạt được; vướng mắc, khó khăn và các giải pháp để mỗi đảng viên tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn. Chi bộ cũng lắng nghe 02 tham luận của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng về “Thực trạng việc học tập, bồi dưỡng của đảng viên chi bộ Khoa Lý luận cơ sở”, tham luận của đồng chí Phạm Nguyệt Ánh về “Những định hướng của Chi bộ Khoa nhằm tạo động lực cho đảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng trong thời gian tới”.

Trên cơ sở lắng nghe các tham luận, với tinh thần khách quan, dân chủ và thẳng thắn; các đảng viên trong chi bộ đã lần lượt tham gia ý kiến hoàn thiện tham luận và báo cáo đề dẫn. Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ ghi nhận, đánh giá cáo sự chuẩn bị và ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên và kết luận một số nội dung sau thảo luận.

Cuối buổi sinh hoạt, Chi bộ đã nghe và biểu quyết thông qua Nghị quyết sinh hoạt chuyên đề với 100% ý kiến đảng viên có mặt nhất trí thông qua./.

Nguyệt Ánh