Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên các ban Đảng, Đoàn thể khoá 5; lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính các ban Đảng, Đoàn thể khoá 6; lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương các ban Đảng, Đoàn thể khoá 5, khoá 6

Cập nhật: 05/10/2022 22:36

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, sáng ngày 05/10, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên các ban Đảng, Đoàn thể khoá 5; lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính các ban Đảng, Đoàn thể khoá 6; lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương các ban Đảng, Đoàn thể khoá 5, khoá 6.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành uỷ; TS Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; TS Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên, viên chức Nhà trường cùng toàn thể học viên 4 lớp.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên các ban Đảng, Đoàn thể khoá 5; lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính các ban Đảng, Đoàn thể khoá 6; lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương các ban Đảng, Đoàn thể khoá 5, khoá 6 có 169 học viên là cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể trên địa bàn thành phố. Các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương được tổ chức nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ, hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên có tổng thời lượng là 160 tiết, gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo; Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính là 240 tiết, gồm 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo; Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng là 80 tiết, gồm 8 chuyên đề giảng dạy và 2 chuyên đề báo cáo.

TS. Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, TS Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu nhấn mạnh: khoá học sẽ trang bị và cập nhật cho học viên những kiến thức chung, cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; bồi dưỡng và rèn luyện cho học viên một số kỹ năng cơ bản để thực hiện tốt nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị cấp phòng, góp phần giúp lãnh đạo, quản lý cấp phòng đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu học viên thể hiện tinh thần và thái độ nghiêm túc trong quá trình tham gia lớp học, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, hoàn thành tốt chương trình, nội dung khóa học đề ra.

Thay mặt học viên dự khóa học, đồng chí Hà Thị Mai Hương phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Trường Chính trị Tô Hiệu và Ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng đã tổ chức khóa học, đồng thời hứa sẽ chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường, xây dựng tập thể lớp học đoàn kết, gắn bó, cố gắng nỗ lực học tập đạt kết quả tốt./.

Thanh Hải

Các tin đã đăng