Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Cục thuế Hải Phòng, năm 2022

Cập nhật: 05/10/2022 22:34

 

Thực hiện Kế hoạch đào tào, bồi dưỡng năm 2022, chiều ngày 04/10, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Cục thuế Hải Phòng, năm 2022.

Dự Lễ khai giảng, có các đồng chí: TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; TS. Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên, viên chức Nhà trường cùng toàn thể học viên của lớp

TS. Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường phát biểu khai giảng lớp học

Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Cục thuế Hải Phòng, năm 2022 gồm 50 học viên là công chức, viên chức Thuế. Nội dung học tập của lớp được thực hiện theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022. Tổng thời lượng là 160 tiết, gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo; hình thức học tập ngoài giờ hành chính. 

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực trong thực thi công vụ. Đồng chí đề nghị học viên tham gia lớp học phát huy cao tính tự giác, cầu thị, tích cực trao đổi, thảo luận, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường để hoàn thành tốt khóa học. Với mong muốn, sau khóa học mỗi học viên sẽ vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng về quản lý hành chính nhà nước vào trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân tại cơ quan, đơn vị./.

Thanh Hải

Các tin đã đăng