Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, quận Ngô Quyền, khóa 12

Cập nhật: 19/09/2022 15:35

 

Chiều ngày 16/9, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Quận ủy Ngô Quyền tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, quận Ngô Quyền, khóa 12.  

Dự Lễ khai giảng, về phía Trường Chính trị Tô Hiệu có các đồng chí: TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; TS. Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng của Trường. Về phía Quận ủy Ngô Quyền có các đồng chí: Trịnh Quang Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền; Nguyễn Thị Bích Liên, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị quận; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Phòng Nội vụ quận, Trung tâm Chính trị quận và học viên của lớp.

TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phát biểu  khai giảng lớp học

Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, quận Ngô Quyền, khóa 12 có 80 học viên. Trong quá trình học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức khóa học. Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia khóa học phải xác định rõ động cơ học tập đúng đắn để từ đó học tập nghiêm túc, tham gia đầy đủ chương trình học tập, tăng cường trao đổi thảo luận, nghiên cứu, tích cực tham gia vào các hoạt động chung, thực hiện nghiêm quy chế đào tạo; Về phía giảng viên, phải thường xuyên cập nhật, bổ sung những quy định, văn bản, kiến thức mới trong bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng, gắn lý luận với thực tiễn sinh động của thành phố và đất nước hiện nay.

Đồng chí Trịnh Quang Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy,
Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu giao nhiệm vụ cho học viên, đồng chí Trịnh Quang Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định: Công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn là nhiệm vụ quan trọng, là công việc thường xuyên của các cấp ủy Đảng và chính quyền. Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của khóa học, đồng chí đề nghị: Trung tâm chính trị quận và các đồng chí trong Ban chỉ đạo lớp học phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị Tô Hiệu nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý lớp học; kịp thời điều chỉnh, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lớp. Quận ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học tạo mọi điều kiện tốt nhất về thời gian và công việc giúp học viên hoàn thành tốt khóa học. Đồng chí trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trường Chính trị Tô Hiệu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của quận trong thời gian tới./.

Thanh Hải

Các tin đã đăng