Hội thảo Khoa học cấp Bộ “Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Cập nhật: 10/08/2022 16:58

 

Sáng 9/8, Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Đẩy mạnh Chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn phát triển địa phương do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hợp tác với các địa phương, Đại học Indiana cùng sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức.

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2022/8/8cc0300d594b9c15c55a-e149387153ae44f78c1f0f6712e88dfe.jpg?maxwidth=1000

Quang cảnh Hội thảo

Các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viên chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Huy Dũng Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đại diện lãnh đạo Trung tâm Chia sẻ Tri thức quốc tế; Lãnh đạo các Vụ, Viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các Bộ, Ban ngành Trung ương cùng Lãnh đạo các trường chính trị tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Sơn La.

Về phía thành phố dự Hội thảo có đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ  Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố cùng các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố; Thường trực các quận ủy, huyện ủy; lãnh đạo các Trung tâm chính trị quận, huyện; lãnh đạo các trường đại học trên địa bàn thành phố; đại diện các doanh nghiệp; cán bộ, giảng viên, học viên một số lớp Trung cấp lý luận chính trị, Trường Chính trị Tô Hiệu.

Hội thảo nhằm khẳng định tính đúng đắn và cấp thiết phải triển khai thực hiện chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Bộ Chính trị được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từ đó nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực hiện chuyển đổi số ở thành phố Hải Phòng, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng. Đây cũng là diễn đàn để các nhà lãnh đạo quản lý, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, người làm công tác thực tiễn trao đổi, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển đổi số, phân tích rõ hơn những khó khăn, thuận lợi, những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 32 bài tham luận của các nhà khoa học ở Trung ương và Thành phố. Các bài tham luận tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến chuyển đổi số; Khẳng định vị trí, vai trò, yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và làm rõ những định hướng chiến lược của Đảng và Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; Phân tích thực trạng và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2022/8/e27df3399f7f5a21036e-f4b7924dceed4e7aa60994e1c03071e7.jpg?maxwidth=1000

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu Khai mạc Hội thảo

Phát biểu Khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu hiện nay, là yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, địa phương, mọi nền kinh tế và doanh nghiệp, mang lại cơ hội thay đổi chưa từng có tiền lệ để phát triển nhanh, bao trùm và bền vững. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Chuyển đổi số giúp đẩy nhanh xây dựng một nhà nước kiến tạo và nền hành chính công hiệu quả, giảm đi thủ tục trung gian và sự phiền nhiễu để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó đặt trọng tâm vào quá trình Chuyển đổi số. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cần đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá để Việt Nam bứt phá trong phát triển.

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2022/8/2ba706046e42ab1cf253-c45c95d3c2794db69213d4ba0754e05f.jpg?maxwidth=1000

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng nhấn mạnh, Hội thảo hôm nay có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới, với đặc thù là địa phương có nền kinh tế đa ngành cần áp dụng chuyển đổi số, kết quả của Hội thảo sẽ là luận cứ khoa học và thực tiễn hữu ích cho việc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2022/8/3657caceb58870d62999-3969ac11d6b8487d8919d27cbf5cc353.jpg?maxwidth=1000

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham luận về Chuyển đổi số tại Hải Phòng

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2022/8/c970a8003b46fe18a757-d4ff717f834a4ffdac6c77095b4abab9.jpg?maxwidth=1000

Lãnh đạo các Sở, ngành thành phố trao đổi thảo luận tại Hội thảo

Hội thảo đã được nghe tham luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường với nội dung “UBND thành phố Hải Phòng với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/TU ngay 26/10/2021 của BTV Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tham luận của đồng chí Nguyễn Huy Dũng Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với nội dung “Yêu cầu ứng dụng công nghệ số trong cơ quan nhà nước và những vấn đề đặt ra đối với Hải Phòng”. Dưới sự điều hành của PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội thảo cũng tiến hành trao đổi, thảo luận cùng đại diện một số đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quận ủy Ngô Quyền với nội dung: những vấn đề chung về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng, chuyển đổi số trong một số lĩnh vực ở thành phố Hải Phòng, việc ứng dụng công nghệ số trong cơ quan nhà nước...

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2022/8/37cef1a293e456ba0ff5-d85448ee470b4bf1a6f12d1781e38a49.jpg?maxwidth=1000

TS. Nguyễn Kim Pha, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo khoa học là diễn đàn để các nhà lãnh đạo quản lý, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu, người làm công tác thực tiễn trao làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển đổi số, phân tích rõ hơn những khó khăn, thuận lợi, những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng. Kết quả của Hội thảo sẽ là luận cứ khoa học và thực tiễn hữu ích cho việc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Đóng góp vào thành công của Hội thảo là sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của Trường Chính trị Tô Hiệu từ tham mưu lựa chọn chủ đề, đến xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ./.

Nguyễn Hằng

 

Các tin đã đăng