Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thành ủy Hải Phòng

Cập nhật: 10/08/2022 17:02

 

Chiều 9/8, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với Thành ủy Hải Phòng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Tham gia Đoàn công tác có PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các vụ, viện thuộc Học viện.

Tiếp và làm việc với Đoàn về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo Trường Chính trị Tô Hiệu và trưởng, phó các khoa, phòng Nhà trường.

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2022/8/tu01-d20fa145bfb94f6e805db85f6910436c.jpg?maxwidth=1000
Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố trong thời gian qua đã góp phần đào tạo được đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ góp phần thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đa số cán bộ, công chức, viên chức sau khi được cử đi đào tạo và bồi dưỡng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, công tác; bảo đảm được các tiêu chuẩn, điều kiện để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đáp ứng cơ cấu vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Năm 2020, tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố đạt 485/502 lớp (đạt 96,6% kế hoạch năm), số học viên tham gia đạt 69.524/55.753 lượt học viên (đạt 124,7%) vượt hơn so với dự kiến. Năm 2021, tổng số các lớp duy trì và các lớp khai giảng mới toàn thành phố đạt 547/507 lớp (đạt 107,9%, tăng 7,9% so với kế hoạch), số học viên đạt 77.932/55.628 lượt học viên (đạt 140,1%, tăng 40,1% so với kế hoạch). Năm 2022, theo kế hoạch thực hiện tối thiểu đạt 502 lớp đào tạo, bồi dưỡng, với chỉ tiêu tối thiểu đạt 55.131 lượt học viên.

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2022/8/tu02-b2bdac6158e44e19a96c21d599b83e83.jpg?maxwidth=1000
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo tại buổi làm việc

Về công tác triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, trên cơ sở Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn” do Trường Chính trị Tô Hiệu báo cáo và đề xuất, ngày 03/6/2022, Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 633-QĐ/TU về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn”. Theo đó, Trường Chính trị Tô Hiệu phấn đấu đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024, chuẩn mức 2 trong giai đoạn 2025-2030. Từ thời điểm Đề án được phê duyệt đến nay, theo chuẩn mức 1, Trường Chính trị Tô Hiệu đã triển khai thực hiện đạt thêm được 2 tiêu chí, nâng tổng số đạt được là 41/55 tiêu chí, còn 14 tiêu chí chưa đạt; theo chuẩn mức 2 đã đạt thêm 2 tiêu chí, nâng tổng số đạt được là 33/65 tiêu chí, còn 32 tiêu chí chưa đạt.

Để làm rõ hơn kết quả triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư, TS Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu khẳng định: hiện nay, Nhà trường đang tích cực, nỗ lực trong việc hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn trên cơ sở chủ động đề xuất với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Thành ủy và các đơn vị có liên quan để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí. Tiêu chí khó khăn nhất của Trường hiện nay khó đạt chuẩn là tỷ lệ lớp tập trung/ lớp không tập trung. Muốn thực hiện được tiêu chí này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trường với Ban Tổ chức Thành ủy để xây dựng kế hoạch ngay từ đầu trong công tác đào tạo Trung cấp LLCT. Vấn đề đặt ra cho sự phát triển của Trường Chính trị Tô Hiệu trong tương lai để Trường xứng tầm là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ duy nhất của thành phố, Nhà trường xác định rõ phải nâng cao chất lượng đạt được các tiêu chí, xây dựng các tiêu chí cho Trường phải cao hơn Quy định số 11 của Ban Bí thư. Trường hướng tới việc bổ nhiệm lãnh đạo các khoa, phòng phải có trình độ Tiến sĩ ; Trường cũng sẽ tích cực, chủ động trong việc tham mưu, tư vấn chính sách cho thành phố; xây dựng các mô hình điển hình trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, trong xây dựng văn hoá trường Đảng, làm hình mẫu để các trường chính trị bạn đến học tập; điều quan trọng là cần thiết phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi mới của thành phố đang đặt ra hiện nay.

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2022/8/tu07-082b7e81f65d4dacab95eaffd5f7b474.jpg?maxwidth=1000
Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu 
phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Trường Chính trị Tô Hiệu tham gia hội thảo, tọa đàm và nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ; tạo điều kiện cho giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu có trình độ tiến sĩ được hướng dẫn luận văn thạc sĩ; tham gia các hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ để hoàn thiện các tiêu chí thăng hạng đảm bảo yêu cầu về ngạch giảng viên cao cấp; đề xuất phối hợp mở lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Hải Phòng…

Các đại biểu cũng tham gia ý kiến những giải pháp hoàn thiện tiêu chí xây dựng Trường Chính trị Tô Hiệu thành trường chính trị chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời tập trung đánh giá về những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Thành ủy Hải Phòng. Trên tinh thần ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ, các thành viên trong Đoàn công tác thảo luận làm rõ hơn những kiến nghị, đề xuất của Thành ủy Hải Phòng và Trường Chính trị Tô Hiệu.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương
phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm đến công tác cán bộ; chú ý xây dựng các Đề án làm cơ sở để ban hành Nghị quyết của Thành ủy, chỉ đạo bài bản, khoa học trong việc thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác cán bộ. Đồng chí đề nghị thành phố trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt quy định của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp đào tạo lý luận chính trị và Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; quan tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ về kiến thức mới, kỹ năng, nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng. Đồng chí đồng ý về chủ trương thí điểm mở lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Hải Phòng và đề nghị thành phố cần quan tâm đến việc đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, công tác quản lý lớp học…Về xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn, đồng chí ghi nhận những kết quả Trường đạt được trong thời gian qua và mong muốn Trường sẽ về đích sớm trong xây dựng trường đạt chuẩn mức 1 vào năm 2023. Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Trường, sớm phê duyệt dự án đầu tư trên cơ sở quy hoạch tổng thể của Nhà trường.

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2022/8/tu10-af52d4a8ac414b71b7f4d7af70449520.jpg?maxwidth=1000
Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy thống nhất cao với những ý kiến đánh giá của các thành viên trong Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên quan điểm của Thành ủy Hải Phòng là công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ cần đi trước một bước. Đồng chí trân trọng cảm ơn đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và các thành viên trong Đoàn công tác của Học viên đã luôn quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ Thành ủy Hải Phòng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng sẽ được Thành ủy Hải Phòng tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ để kịp thời cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác cán bộ./.


 

 

Các tin đã đăng