Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý, năm 2022 ( Lớp thứ hai)

Cập nhật: 26/09/2022 21:17

 

Sáng ngày 26/9, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý, năm 2022 (lớp thứ hai).

Toàn cảnh lễ khai giảng

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đại diện lãnh đạo Viện Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, Uỷ viên Ban Chỉ đạo lớp học; cán bộ Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Trường Chính trị Tô Hiệu; trưởng, phó các khoa, phòng Nhà trường cùng toàn thể học viên lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy  phát biểu chỉ đạo lớp học

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý, năm 2022 (lớp thứ hai) học trong 5 ngày (26 đến 30/9), với các chuyên đề như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; năng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng…qua đó giúp người học mở rộng tầm nhìn, đổi mới tư duy, nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng quản lý và năng lực tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các chuyên đề được các giảng viên, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt.

TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, Uỷ viên Ban Chỉ đạo lớp học giới thiệu quy chế lớp học

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng. Với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, thời gian qua, Thành ủy Hải Phòng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hiệu quả một số lớp bồi dưỡng. Đồng chí cũng đề nghị học viên tham gia lớp học nghiêm túc, có trách nhiệm, chủ động trao đổi, thảo luận với giảng viên để lĩnh hội kiến thức chất lượng nhất, từ đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, vận dụng, cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra./.

Các tin đã đăng