Vài trao đổi nhân kỷ niệm 70 xây dựng và phát triển của Trường Chính trị Tô Hiệu

Thời gian 04/05/2020 14:23
Kể từ khi thành lập đến nay (3/5/1950 – 3/5/2020), Trường Chính trị Tô Hiệu đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ, đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Suốt 70 năm qua, trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn lượt cán bộ các cấp - nhân tố quan trọng cho quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Hải Phòng.

Một số kết quả trong hoạt động công tác của Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị Tô Hiệu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Thời gian 29/04/2020 07:56
Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng được thành lập ngày 21/12/1999. Trải qua 21 năm xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự tạo điều kiện của Ban Giám hiệu Trường, năm 2019

Công đoàn Trường Chính trị Tô Hiệu tích cực triển khai kế hoạch công tác năm 2020

Thời gian 29/04/2020 07:52
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 được Đảng ủy Trường phê duyệt, ngay từ đầu năm, Công đoàn Trường đã xác định rõ mục tiêu xuyên suốt cả năm, đó là: Phối hợp với Trường tiếp tục giữ vững sự ổn định, phát triển của đơn vị theo Đề án tổng thể về thực hiện Quy định số 09-Qđi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư

Đoàn Thanh niên Trường Chính trị Tô Hiệu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường

Thời gian 28/04/2020 17:22
Tháng 3 năm 2001, Chi đoàn trường Chính trị Tô Hiệu được thành lập với 09 đoàn viên. Ngày 31/01/2013, theo Quyết định số 08-QĐ/ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn khối các Cơ quan thành phố, Chi đoàn trường Chính trị Tô Hiệu được nâng cấp thành Đoàn trường Chính trị Tô Hiệu

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vào thắng lợi của Trường Chính trị Tô Hiệu trong giai đoạn mới

Thời gian 28/04/2020 10:06
Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học là đơn vị nghiệp vụ có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tổ chức và quản lý các vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của Trường. Hiện, Phòng có 09 viên chức (06 nữ; 03 nam); trong đó có 07 thạc sỹ, 02 cử nhân, với cơ cấu lãnh đạo gồm Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng.

Khoa Nhà nước và Pháp luật với việc đổi mới đánh giá kết quả học tập một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian 27/04/2020 08:49
Đánh giá kết quả học tập là một khâu quan trọng nhằm xác định mức độ hiểu biết về kiến thức, kỹ năng và khả năng vận dụng của người học sau quá trình tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Qua kiểm tra đánh giá giúp cho việc xác định kết quả theo mục tiêu đã đề ra, từ đó giúp cho việc điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp.

Khoa Xây dựng Đảng với việc học tập, rèn luyện và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh

Thời gian 27/04/2020 08:42
Phong cách Hồ Chí Minh nói chung và phong cách làm việc nói riêng là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Phong cách làm việc của Người là một nét đặc sắc tạo nên nhân cách Hồ Chí Minh

Cán bộ, viên chức và người lao động Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu phát huy năng lực, đóng góp vào quá trình phát triển của Trường Chính trị Tô Hiệu

Thời gian 24/04/2020 11:10
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu được thành lập do yêu cầu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của Trường Chính trị theo Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ

Thư cảm ơn nhân kỉ niệm 70 năm xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tô Hiệu (03/5/1950-03/5/2020)

Thời gian 24/04/2020 11:01
Thư cảm ơn nhân kỉ niệm 70 năm xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tô Hiệu (03/5/1950-03/5/2020)

Mạch nguồn truyền thống 70 năm và bước phát triển trong giai đoạn mới của Trường Chính trị Tô Hiệu

Thời gian 23/04/2020 15:32
Từ quyết định của Thành ủy Hải Phòng trong thời kỳ kháng chiếng chống Thực dân Pháp cách đây 70 năm (ngày 03/5/1950), một cơ sở đào tạo có chức năng huấn luyện cán bộ “từ trình độ cơ sở đến sơ cấp” mang tên Tô Hiệu đã ra đời.