Tọa đàm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Cập nhật: 04/11/2022 22:32

 

Sáng ngày 04/11, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức Tọa đàm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Dự Tọa đàm về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn nghiên cứu; cùng các nhà khoa học trong Đoàn nghiên cứu.

Dự về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, chương trình Tọa đàm là nội dung nghiên cứu trong kế hoạch của Học viện cũng là vấn đề Thành ủy Hải Phòng quan tâm, chỉ đạo thời gian qua. Tại Hải Phòng, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Thành ủy Hải Phòng đã xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đội ngũ trí thức của thành phố ngày càng được quan tâm, phát triển; các trung tâm đào tạo cho thành phố, vùng, thậm chí cả nước hoạt động khá chuyên sâu; các sở, ngành, địa phương của thành phố cũng đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nội dung liên quan đến vấn đề này. Thông qua Tọa đàm nhằm cung cấp cho Đoàn nghiên cứu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh những nội dung triển khai trong thực tiễn để tổng hợp, đánh giá và báo cáo Trung ương để tiếp tục ban hành kết luận, nghị quyết hoặc chủ trương mới về phát triển đội ngũ trí thức trong tình hình mới. Đồng thời, giúp thành phố đánh giá tổng thể việc xây dựng, phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố, thực hiện tốt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Tọa đàm


Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Tọa đàm

Tại Tọa đàm, thành phố Hải Phòng kiến nghị Ban Bí thư Trung ương chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác tư tưởng của Đảng đối với trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, của dân tộc và trách nhiệm công dân đối với xã hội; đẩy mạnh hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong các hội trí thức; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ. Kiến nghị Chính phủ xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ hơn nội hàm của khái niệm “đội ngũ trí thức” để có thể xây dựng giải pháp đúng, trúng và khả thi trong chính sách...

PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn nghiên cứu cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thời gian qua, Học viện đã phối hợp một số tỉnh, thành ủy trên cả nước triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết này; trong đó tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tọa đàm này nhằm đánh giá tổng kết toàn diện về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực tế nghị quyết tại Hải Phòng, từ thực trạng đội ngũ trí thức của thành phố đến chia sẻ điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thời gian tới. Qua đó, giúp Đoàn công tác nghiên cứu, tổng hợp, tiếp tục đề xuất các nội dung mới với Trung ương trong việc ban hành kết luận tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết hoặc ban hành nghị quyết mới về xây dựng đội ngũ trí thức..

Đóng góp vào thành công của Tọa đàm là sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của Trường Chính trị Tô Hiệu trong thực hiện nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy giao./.


 

Các tin đã đăng