Tổ chức thành công Đại hội điểm - Đại hội chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật: 16/08/2022 00:15

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường, sáng ngày 15/8, Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu đã tổ chức Đại hội Chi bộ điểm nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu bí thư và phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Quang cảnh Đại hội

Dự Đại hội điểm có các đồng chí: Phạm Xuân Thanh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ cùng toàn thể đảng viên Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Đồng chí Phạm Thị Quỳnh Liên, Chủ tịch Đại hội trình bày dự thảo Báo cáo chính trị

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong chi ủy; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo của chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, kịp thời. Chi bộ đã chỉ đạo phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Trường.

Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Trường nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu của đại hội điểm; ghi nhận, biểu dương và đáng giá cao những kết quả chi bộ và chi ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của của Chi bộ. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn”; kế hoạch chuyển đổi số trong Trường; triển khai việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của trường theo Quy hoạch 1/500 được điều chỉnh đảm bảo thời gian, chất lượng; từng bước đổi mới và hiện đại hóa công tác hành chính, văn phòng, công tác thông tin, tư liệu. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ của đảng viên, chi bộ theo kế hoạch của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Trường. Tiếp tục lãnh đạo tổ công đoàn phòng tham gia tích cực, sáng tạo hoạt động phong trào của Công đoàn Trường, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, đồng chí Phạm Thị Quỳnh Liên tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Vương Long giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường tặng hoa chúc mừng 
đồng chí Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố 
phát biểu rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội 

Chụp hình lưu niệm sau Đại hội

Kết thúc Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Thanh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố dự họp cùng Đảng ủy Trường để rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nhằm tiếp tục tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối./.

VPĐU