Chi bộ khoa Xây dựng Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2022

Cập nhật: 30/03/2022 23:47

 

Sáng ngày 29/3, chi bộ Khoa Xây dựng Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2022 với chủ đề “Đảng viên chi bộ khoa Xây dựng Đảng trong đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang mạng xã hội”. Tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa - chủ trì, điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Sau phần trình bày dự thảo sinh hoạt chuyên đề của đồng chí Nguyễn Thị Vân, chi bộ tiến hành thảo luận, tập trung làm rõ các vấn đề: nhận diện thủ đoạn, hình thức chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội; vai trò của của đảng viên vhi bộ khoa Xây dựng Đảng trong đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang mạng xã hội; đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của các đảng viên trong đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang mạng xã hội trong thời gian tới.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí chủ trì ghi nhận sự chuẩn bị và tham gia nghiêm túc, tích cực của đảng viên chi bộ trong suốt quá trình diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí nhấn mạnh một số giải pháp các đảng viên cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: các đảng viên trong chi bộ cần tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để có kiến thức, kỹ năng đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiệu quả trên mạng xã hội; chủ động tham gia đấu tranh, chống lại các luận điệu sai trái, tư tưởng phản động của các thế lực thù địch thông qua bài giảng, các bài viết trong hội thảo, trên tạp chí, đề tài nghiên cứu khoa học, trên các trang mạng xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc bảo vệ bí mật nội bộ của Đảng trong quá trình làm việc, chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn.

Kết thúc hội nghị, chi bộ tự chấm điểm đánh giá buổi sinh hoạt chuyên đề đạt 98/100 điểm và biểu quyết thông qua Nghị quyết sinh hoạt chuyên đề để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

Phạm Dung