Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ, Huyện uỷ và tương đương quản lý (Đối tượng 4)

Cập nhật: 09/12/2022 15:44

 

Sáng 07/12 Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy và tương đương quản lý (Đối tượng 4). Dự lễ khai giảng có các đồng chí: TS. Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, cán bộ, viên chức Nhà trường cùng toàn thể học viên của lớp.

TS. Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng, TS. Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh: Lớp học được tổ chức nhằm trang bị cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy và tương đương quản lý những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị; củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về tầm nhìn của cán bộ, lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương, những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; sự hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Thanh Hải