Trường Chính trị Tô Hiệu khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung, huyện Vĩnh Bảo, khóa 18

Cập nhật: 30/12/2022 14:52

 

Sáng ngày 28/12, tại Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Bảo, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Huyện ủy Vĩnh Bảo  tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, huyện Vĩnh Bảo, khóa 18. 

 

TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phát biểu khai giảng lớp học

Dự Lễ khai giảng về phía Trường Chính trị Tô Hiệu có các đồng chí: TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; TS. Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng của Trường; Về phía Huyện ủy Vĩnh Bảo có các đồng chí: Bùi Gia Huấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Thị Lý, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Phòng Nội vụ, Trung tâm Chính trị huyện cùng toàn thể học viên của lớp. 

Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính về lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, đoàn thể; qua đó, giúp học viên biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn công tác; góp phần củng cố niềm tin của học viên vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao tính Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên.

 

Toàn cảnh khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu chúc mừng các học viên tham gia lớp học và nêu rõ tầm quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí đề nghị học viên cần xác định rõ động cơ học tập đúng đắn; tăng cường trao đổi thảo luận trong quá trình học tập; tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí học viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, vừa hoàn thành nhiệm vụ công tác tại cơ quan, đơn vị mình.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Gia Huấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu cầu học viên cần xác định rõ nhiệm vụ, thực hiện tốt nội quy, quy chế của lớp học; Trung tâm Chính trị huyện và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị Tô Hiệu nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý lớp học; kịp thời điều chỉnh, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lớp./.

Thanh Hải