Trường Chính trị Tô Hiệu hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Trường năm 2023

Cập nhật: 16/12/2022 23:18

 

Sáng ngày 16/12, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 và Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023. Tới dự Hội nghị có đồng chí: Phạm Xuân Thanh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Phạm Thị Thơ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố; Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường.

Hội nghị đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 02 đồng chí: Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; Nguyễn Đình Hoàng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng khoa Xây dựng Đảng. Thư ký Hội nghị gồm 02 đồng chí: Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở; Đinh Đắc Trang - Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường  điều hành Hội nghị

Sau khi Đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc, Hội nghị được nghe dự thảo báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022. Nhìn chung, với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức, lao động các khoa, phòng cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Trường, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm 2022 đều hoàn thành tốt so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được mở rộng về số lượng và chất lượng, đa dạng hóa về loại hình đào tạo và đối tượng đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học có nhiều khởi sắc; công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm với nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực; đề án xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn được triển khai, đến cuối năm cơ bản Trường đã đạt 53/55 tiêu chí chuẩn mức 1. Các chỉ tiêu xác định trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022 đều được hoàn thành xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022

Từ những kết quả đạt được trong năm 2022, Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023. Trường Chính trị Tô Hiệu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn gắn với những chỉ đạo, định hướng lớn của Trung ương và thành phố; quan tâm xây dựng đội ngũ đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành ủy trong việc ban hành chủ trương, chính sách; phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Thành phố phê duyệt và những nhiệm vụ khác thành phố giao; sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận chuẩn mức 1 trong quý I/2023.

Hội nghị cũng thông qua các báo cáo: Báo cáo thu chi tài chính năm 2022; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các khoa, phòng; Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024; ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Trường; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu quan trọng trong năm 2023

Khen thưởng tập thể khoa Nhà nước và pháp luật; phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu – hai đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Về kết quả thi đua, khen thưởng năm 2022, có 05/05 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (khoa Nhà nước và pháp luật; phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu); 47 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 07 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 15 đồng chí được Hiệu trưởng khen. Về khen thưởng của Công đoàn: 05/05 tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tổ công đoàn phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học); 50 đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023, Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường  thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Đảng ủy Trường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trên các mặt công tác như: công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; chú trọng nâng cao chất lượng đổi ngũ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giảng dạy, học tập…từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường. Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được đảm bảo giúp cho tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. Toàn Đảng bộ luôn thực hiện đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kì mới. Ban Chấp hành Đảng bộ giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ cùng với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, nhà trường. Nhờ vậy, khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ tiếp tục được tăng cường.

Về phương hướng năm 2023, Đảng bộ Trường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, lấy hoàn thành nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Trường đã đạt được trong năm 2022 trên tất cả các mặt; ghi nhận Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, thẳng thắn. Trong năm 2023, đồng chí đề nghị Đảng ủy Trường thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2022, khắc phục những, hạn chế để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; chú trọng xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn theo quy định; tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng Đảng theo hướng đồng bộ, bài bản, sát tình hình thực tiễn…Đồng chí tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc, quyết liệt của Đảng ủy, Lãnh đạo Trường trường, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, Đảng bộ Trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023.

Khen thưởng tập thể chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu - chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Pha, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, đồng thời nhấn mạnh năm 2023, Đảng bộ Nhà trường cần đoàn kết nhất trí, chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 01 tập thể (Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu) và 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

                              Nguyễn Hằng