Trường Chính trị Tô Hiệu dự hội nghị ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua các Ban, cơ quan Thành ủy

Cập nhật: 06/02/2023 16:39

 

Chiều ngày 3/2, Khối thi đua các Ban, cơ quan của Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cùng Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức 11 đơn vị trong Khối thi đua.

Năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua các Ban, cơ quan của Thành ủy đã triển khai toàn diện nội dung thi đua được ký kết, đạt được một số kết quả nổi bật như: thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chủ đề năm 2022 của thành phố; tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do đoàn thể trong Khối phát động; tác phong, ý thức làm việc của cán bộ, viên chức tiếp tục được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, thạo việc, dân chủ, kỷ cương và nền nếp; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan văn hóa, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh…

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2023/2/tu4-146323c924c14443a66fb6c3f89b474b.jpg?maxwidth=2048
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương kết quả các phong trào thi đua của Khối thi đua đạt được trong năm 2022, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Để phong trào thi đua năm 2023 có hiệu quả hơn, thực chất hơn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; tổ chức tốt các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, các đơn vị cũng cần thi đua xây dựng văn hóa công sở, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa tinh thần tới cán bộ, đảng viên trong Khối thi đua nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2023/2/tu2-d99c7050a4324f1587147136a3c9e300.jpg?maxwidth=2048
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các đơn vị


Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen xuất sắc toàn diện trong công tác năm 2022 cho 5 đơn vị: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Trường Chính trị Tô Hiệu, Văn Phòng Thành ủy; tặng Bằng khen theo chuyên đề cho 5 đơn vị: Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Báo Hải Phòng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố.

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2023/2/tu5-dc2c36164bbc4c14a3839e0b1a6a382a.jpg?maxwidth=2048
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2023/2/tu6-8d3ae166e5814396b8aa0511ce896190.jpg?maxwidth=2048

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2023/2/tu7-d2c5f58a53bf4397ae33e73ae713319c.jpg?maxwidth=2048

Bàn giao cờ Trưởng Khối năm 2023 cho Trường Chính trị Tô Hiệu

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023 với quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. Đồng thời, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố - Trưởng Khối thi đua năm 2022 đã bàn giao cờ Trưởng Khối năm 2023 cho Trường Chính trị Tô Hiệu./.

Nguyễn Hằng