Lễ Chào cờ, sinh hoạt dưới cờ tháng 3 năm 2023

Cập nhật: 02/03/2023 15:12

 

Sáng ngày 27/2, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ Chào cờ, sinh hoạt dưới cờ tháng 3 năm 2023. Tham dự buổi lễ có: TS Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường.

Nghi lễ chào cờ

Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà đánh giá công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 của Nhà trường. Theo đó, trong tháng 2, Trường đã thông qua Kế hoạch công tác năm 2023 của các đơn vị; hoàn thiện hồ sơ trường chính trị chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư trình Thường trực Thành ủy phê duyệt; tổ chức các hội nghị tư vấn, phê duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023…Trong tháng 3, Trường tập trung vào các nhiệm vụ như: Triển khai các hoạt động giảng dạy theo lịch đã được phê duyệt; biên tập, xuất bản nội san số 1; thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ năm 2023; tiếp tục triển khai kế hoạch sửa chữa một số hạng mục cơ sở vật chất của Trường; phối hợp với các đơn vị tổ chức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Hải Phòng…

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đánh giá công tác tháng 2,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3

Thực hiện nhiệm vụ sinh hoạt dưới cờ đầu tháng và sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Đình Hoàng, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ khoa Xây dựng Đảng báo cáo những nội dung cơ bản chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, qua đó nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, viên chức Trường về việc học tập và làm theo những nội dung cơ bản, các giá trị định hướng trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ khoa Xây dựng Đảng

báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà đã quán triệt Kế hoạch của Đảng ủy Trường về thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023. Đồng chí yêu cầu các chi bộ, tổ chức đoàn thể căn cứ kế hoạch của Đảng ủy, xây dựng kế hoạch để thực hiện nghiêm túc, thiết thực, sát với thực tiễn đơn vị, có tính khả thi để triển khai thực hiện; đăng ký với Đảng ủy Trường lựa chọn những khâu khó, việc mới trong công tác xây dựng Đảng, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm nhằm khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị; định kỳ 06 tháng và 01 năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đảng ủy Trường./.

Nguyễn Hằng